Sony Xperia E - Synkronisera med Facebook™‎

background image

Synkronisera med Facebook™

Det finns två sätt att använda Facebook™ på enheten. Du kan använda

standardprogrammet för Facebook för att komma åt ditt Facebook-konto eller

synkronisera ditt Facebook-konto med din enhet och dela innehåll mellan Facebook™

och en rad andra program. Du kan exempelvis dela musik i "WALKMAN"-programmet

på din enhet via Facebook. För att synkronisera din enhet med Facebook måste du

först upprätta ett "Xperia™ med Facebook"-konto -- en lösning som har utvecklats av

Sony för enkel integrering.

94

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Upprätta ett Facebook™-integreringskonto i telefonen

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på Inställningar > Konton och synkronisering.

3

Se till att synkronisering är aktiverad så att program kan synkronisera data

automatiskt.

4

Tryck till på Lägg till konto > Xperia™ med Facebook.

5

Följ anvisningarna på skärmen och skapa ett Facebook™-integreringskonto,

eller logga in om du redan har ett konto.

Du kan också konfigurera ett Facebook™-integreringskonto på telefonen genom att markera

kryssrutan Facebook-integration under Inställningar > Xperia™ > Xperia™ med Facebook.

Synkronisera med ditt Facebook™-integreringskonto manuellt

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på Inställningar > Konton och synkronisering.

3

Tryck till på Xperia™ med Facebook-kontot.

4

Tryck på och tryck sedan till på Synkronisera nu.

Ta bort ett Facebook™-integreringskonto från telefonen

När du tar bort ett Facebook™-integreringskonto från telefonen raderas inte det associerade

onlinekontot för Facebook. Du kan fortfarande öppna det från en dator.

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på Inställningar > Konton och synkronisering.

3

Tryck till på Xperia™ med Facebook-kontot.

4

Tryck på och tryck sedan till på Ta bort konto.

5

Bekräfta genom att trycka till på Ta bort konto igen.