Sony Xperia E - Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

background image

Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla

länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat

det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att

få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare

åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Användning av vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan

kräva åtkomst till Internet. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till

Internet från din telefon. Kontakta nätoperatören för det trådlösa nätverket om du vill

ha mer information.