Sony Xperia E - Om musik

background image

Om musik

Få ut det mesta av Walkman™-spelaren. Lyssna på och ordna musik, ljudböcker och

poddsändningar som du har överfört till minneskortet från en dator, eller köpt och

hämtat från onlinebutiker.
För att göra innehållet lättillgängligt för musikspelaren kan du använda programmet

Media Go™. Media Go™ hjälper dig att överföra musikinnehåll mellan en dator och en

telefon. Mer information finns i avsnittet Ansluta telefonen till en dator på sidan 89.

"WALKMAN"-programmet – översikt

1

Bläddra bland musiken på ditt minneskort

2

Sök i alla låtar som har sparats i telefonens internminne

3

Tryck till på oändlighetsknappen för att hitta relaterad information online och insticksprogram på

Google Play™

4

Omslag (om tillgängligt)

5

Gå till nästa låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola framåt

6

Total tid för låten

7

Förfluten tid för aktuell låt

8

Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt

9

Uppspelnings- och pausknapp

10 Gå till föregående låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola tillbaka