Sony Xperia E - Mupus data aplikasi

background image

Mupus data aplikasi

Kadang-kadang data aplikasi kedah dipupus. Ieu tiasa lumangsung lamun, contona,

mémori aplikasi pinuh, atanapi Anjeun badé mupus skor dina hiji aplikasi kaulinan.

Anjeun ogé bisa jadi hoyong mupus surélék lebet, talatah téks sareng multimédia di

sababaraha aplikasi.

Ngosongkeun kabeh cache jang aplikasi

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok Setelan.

3

Ketok Aplikasi.

4

Ketok aplikasi nu rek dikosongkeun cache-na.

5

Ketok Bersihkan cache.

Mupus kabeh cache jang sababaraha aplikasi moal mungkin bisa dilampahkeun.

Ngahapus aplikasi anu dipasang

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok Setelan.

3

Ketok Aplikasi.

4

Pilih aplikasi nu rek dipupus.

5

Ketok Bongkar pmsngn.

Mupus sababaraha aplikasi nu geus dipasang samemehna teu bisa dilampahkeun.