Sony Xperia E - Teknologi nirkabel Bluetooth™‎

background image

Teknologi nirkabel Bluetooth™

Pake pungsi Bluetooth™ pikeun ngirim payil ka alat-alat sejen nu cocog ka

Bluetooth™, atawa pikeung nyambung ka asesoris handsfree. Aktipkeun pungsi

Bluetooth™ di telepon Anjeun tur jieun sambungan nirkabel ka alat-alat sejen nu

cocog sareng Bluetooth™ saperti komputer, asesoris handsfree sareng telepon.

Koneksi Bluetooth™ tiasa dianggo dina jarak 10 meter (33 suku), lamun taya objek

padet nu ngahalangan. Di lain mangsa, Anjeun oge kedah masangkeun telepon

Anjeun ku cara manual ke alat Bluetooth™ nu lian. Inget pikeun ngeset telepon

Anjeun pikeun "bisa dipanggihan" upami Anjeun hoyong alat Bluetooth™ sejen

manggihan telepon Anjeun.

Kamampuan interoperasi sareng kasaluyuan diantara alat-alat Bluetooth™ bisa beda-beda.

Ngahurungkeun pungsi Bluetooth™ tur ngajadikeun telepon bisa ditempo

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok Setelan.

3

Ketok 〇 di sabeulah Bluetooth meh 〇 robah ka |. ditembongkeun di baris

status.

4

Ketok Bluetooth.

5

Ketok Teu katempo ka alat Bluetooth nu sejen.

90

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngaluyukeun waktu katempo telepon ka alat Bluetooth™ sejen

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok Setelan > Bluetooth.

3

Pencet terus pilih Beak waktu ditempo.

4

Pilih hiji opsi.

Bere ngaran telepon Anjeun

Anjeun bisa mere ngaran ka telepon Anjeun. Ngaran ieu dipintonkeun ka alat sejen

saatos Anjeun ngahurungkeun pungsi Bluetooth™ tur telepon Anjeun diatur ka tiasa

ditempo.

Mere ngaran ka telepon

1

Pastikeun yen pungsi Bluetooth™ geus diaktipkeun.

2

Ti Layar Utama, ketok .

3

Teang terus ketok Setelan > Bluetooth.

4

Pencet terus pilih Ganti ngaran telepon.

5

Asupkeun ngaran telepon.

6

Ketok Ganti ngaran.

Nyapasangkeun ka alat Bluetooth™ nu lian

Lamun Anjeun nyapasangkeun télépon ka alat nu lian, Anjeun tiasa, contona,

nyambungkeun télépon anjeun ka handsfree Bluetooth™ atanapi alat mobil

Bluetooth™ teras nganggo ieu alat kanggo nélépon sareng nampi télépon.
Saatos télépon disapasangkeun ka alat Bluetooth™, télépon bakal ngemut ieu alat nu

tos disapasangkeun. Lamun nyapasangkeun télépon sareng alat Bluetooth™, Anjeun

kedah ngalabetkeun kodeu aksés. Télépon bakal otomatis nyobian kodeu aksés

umum 0000. Upami éta teu hasil, tingal dokumen alat Bluetooth™ Anjeun pikeun

milari inpo kodeu aksés alat. Anjeun teu kedah ngalebetkeun deui kodeu aksés

unggal nyambung ka alat Bluetooth™ nu atos dipasangkeun.
Sababaraha alat Bluetooth™, contona, hampir sadaya headset Bluetooth™,

meryogikeun Anjeun pikeun nyapasangkeun teras nyambungkeun ka alat nu sanés.
Anjeun tiasa nyapasangkeun télépon ka sababaraha alat Bluetooth™, tapi dina

unggal-unggal waktos Anjeun ngan saukur tiasa nyambungkeun télépon ka hiji profil

Bluetooth™ wunglul.

Nyasapasangkeun telepon anjeun ka alat Bluetooth™ sejen

1

Pastikeun yen alat nu rek disapasangkeun jeung telepon anjeun pungsi

Bluetooth™-na geus diaktipkeun tur katempo ka alat Bluetooth™ nu sejen.

2

Ti Layar Utama, ketok .

3

Teang terus ketok Setelan > Bluetooth. Kabeh alat Bluetooth™ ditempokeun di

daptar.

4

Ketok alat Bluetooth™ nu rek disapasangkeun.

5

Asupkeun kodeu liwat, lamun dipenta. Telepon jeung alat Bluetooth™ ayeuna

geus disapasangkeun.

Nyambungkeun telepon anjeun ka alat Bluetooth™

1

Lamun anjeun nyambung ka alat Bluetooth nu butuh nyapasangkeun telepon

samemeh disambungkeun, tuturkeun lengkah-lengkah nu aya kaitananan jang

nyapasangkeun telepon jeung eta alat.

2

Ti Layar Utama, ketok .

3

Teang terus ketok Setelan > Bluetooth.

4

Ketok alat Bluetooth™ ne rek disambungkeun ka telepon.

Megatkeun alat Bluetooth™ ti pasangana

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok Setelan > Bluetooth.

3

Di handap Alat nu disapasangkeun, ketok di sabeulah alat nu rek

dipegatkeun pasangana.

4

Ketok Leupaskeun pasangan.

91

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngirim jeung nampa item nganggo teknologi Bluetooth™

Bagikeun item sareng alat sejenna nu cocog sareng Bluetooth™ saperti telepon

atawa komputer. Anjeun bisa ngirim jeung nampa sababaraha item nganggo pungsi

Bluetooth™, saperti:

Poto jeung video

Musik jeung payil audio sejenna

Kontak

Kaca web

Pikeun ngirim item nganggo Bluetooth™

1

Alat panampa:

Pastikeun pungsi Bluetooth™ dihurungkeun tur alat eta tiasa

katingali ka alat Bluetooth™ nu sejen.

2

Alat keur ngirim:

Buka aplikasi nu ngandung item nu Anjeun hoyong kirim, tur

gulung ka item.

3

Gumantung ka aplikasi jeung item nu Anjeun hoyong kirim, Anjeun mungkin

kudu, contona, noel jeung nahan item eta, muka item atawa mencet kenop .

Cara sejenna pikeun ngirim item bisa jadi tos aya.

4

Pilih Bagikeun atawa Kirim.

5

Pilih Bluetooth.

6

Aktipkeun Bluetooth™, upami Anjeun dipenta pikeun ngalakukeunana.

7

Ketok ngaran alat panampa.

8

Alat panampa:

Upami dipenta, tarima koneksi.

9

Alat keur ngirim:

Upami dipenta, konpirmasikeun transper eta ka alat panampa.

10

Alat panampa:

Tarima item nu keur datang.

Pikeun nampa item nganggo Bluetooth™

1

Pastikeun pungsi Bluetooth™ keur aktip tur tiasa katingali ka alat Bluetooth™

sejenna.

2

Alat pangirim ayeuna mimitian ngirim data ka telepon Anjeun.

3

Upami dipenta, tuliskeun kode akses nu sami kanggo kadua alat, atawa

kopirmasikeun kode akses nu disarankeun.

4

Sawaktos Anjeun dibere beja tentang payel nu bakal datang ke telepon Anjeun,

sered bar status ka handap jeung ketok bewara eta pikeun nampa payel nu

keur ditransper.

5

Ketok Tampa pikeun ngamimitian transper payel.

6

Pikeun nempo kamajuan transperna, sered bar status ka handap.

7

Pikeun muka item nu tos dipenta, sered palang status ka handap jeung ketok

bewara nu sasuai.

Nempo payil nu geus ditarima make Bluetooth™

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok Setelan > Bluetooth.

3

Pencet terus pilih Tempokeun payil.