Sony Xperia E - Nganggo saluran radio paporit Anjeun

background image

Nganggo saluran radio paporit Anjeun

Anjeun bisa nyimpen saluran radio anu paling sering didengekeun jadi saluran paporit.

Dina nganggo paporit Anjeun bisa gancang mindahkeun saluran radio.

Nyimpen hiji saluran ka paporit

1

Mun radio kabuka, navigasi ka saluran nu anjeun simpan ka paporit.

2

Toél .

Pikeun miceun hiji saluran paporit

1

Mun radio kabuka, arahkeun ka saluran anu ku Anjeun hayang dipiceun tina

saluran paporit.

2

Ketok .

Pikeun mimindah saluran paporit

Sawaktos radio dibuka, ketok atawa .

Kanggo mindahkeun antara paporit, Anjeun kedah nyimpen saheunteuna dua saluran anu jadi

paporit.

Ngadamel hiji pilarian anyar kanggo saluran radio

Upami anjeun tos ngalih ka lokasi anyar atanapi panarimaan tos ningkat dina lokasi

nu ayeuna, anjeun tiasa mulai hiji pilarian anyar kanggo saluran radio.

Sadaya paporit nu tos anjeun simpen teu ngaruhan dina milarian anyar.

Pikeun ngamimitian hiji teangan anyar kanggo saluran radio

1

Sawaktos radio dibuka, pencet .

2

Ketok Teang saluran. Radio nyeken sadaya pita gelombang, sareng sadaya

saluran nu sadia dipintonkeun.