Sony Xperia E - Telefonen – översikt

background image

Telefonen – översikt

1

Närhetssensor

2

Högtalare

3

Aviseringslampa

4

Volym-/zoomknapp

5

Strömknapp

6

Kameraknapp

7

Menyknapp

8

Mikrofon

7

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

9

Startsideknapp

10 Knappen Föregående

11 Pekskärm

12 Kameralins

13 Andra mikrofon

14 Headset-uttag (CTIA-standard)

15 Port för laddare/USB-kabel

16 Plats för rem

17 Högtalare

8

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.