Sony Xperia E - Ansluta till trådlösa nät

background image

Ansluta till trådlösa nät

Med hjälp av Wi-Fi®-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Då kan

du surfa på webben och få lägre samtals- och datakostnader.
Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nätverk), kan du

ansluta till detta nätverk med telefonen. Du kan använda ett VPN för att få åtkomst till

intranät och andra interna tjänster på ditt företag.

Wi-Fi®

Med hjälp av Wi-Fi®-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med telefonen. Om du

vill ansluta till Internet med en Wi-Fi®-anslutning måste du först identifiera och ansluta

till ett tillgängligt Wi-Fi®-nätverk. Wi-Fi®-nätverkets signalstyrka beror på var telefonen

befinner sig. Om du flyttar dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi®-nätverket kan

signalstyrkan öka.

Använda Wi-Fi®

1

Tryck till på Startskärm på .

2

Hitta och tryck till på Inställningar.

3

Tryck till på AV bredvid Wi-Fi så att AV ändras till PÅ. Telefonen söker efter

tillgängliga Wi-Fi®-nätverk.

Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi® aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Inställningar.

3

Kontrollera att Wi-Fi®-funktionen är aktiverad. Tryck till på Wi-Fi.

4

Tillgängliga Wi-Fi®-nätverk visas. De tillgängliga nätverken kan vara öppna eller

skyddade. Öppna nätverk anges av och skyddade nätverk anges av

bredvid Wi-Fi®-nätverksnamnet.

5

Tryck till på ett Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det. Om du försöker ansluta till

ett skyddat Wi-Fi®-nätverk blir du tillfrågad om lösenordet. visas i statusfältet

när du är ansluten.

Telefonen kommer ihåg Wi-Fi®-nätverk som du ansluter till. Nästa gång du kommer inom

räckvidden för ett Wi-Fi®-nätverk som du tidigare har anslutit till, ansluts telefonen automatiskt

till det nätverket.

På vissa platser kan det bli nödvändigt att logga in via en webbsida i öppna Wi-Fi®-nätverk

för att få åtkomst till nätet. Kontakta relevant Wi-Fi®-nätverksadministratör för mer

information.

Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk

1

Tryck till på Startskärm på .

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Wi-Fi. Identifierade Wi-Fi®-nätverk visas.

3

Tryck till på ett annat Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det.

Söka efter Wi-Fi®-nätverk manuellt

1

Tryck till på Startskärm på .

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Wi-Fi.

3

Tryck till på Skanna. Telefonen söker efter Wi-Fi® -nätverk och visar tillgängliga

nätverk i en lista.

4

Tryck till på ett Wi-Fi®-nätverk i listan för att ansluta till det.

85

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Lägga till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Wi-Fi.

3

Tryck till på Lägg till nätverk.

4

Ange Nätverks-SSID för nätverket.

5

Tryck till på fältet Säkerhet för att välja en säkerhetstyp.

6

Skriv in ett lösenord om det behövs.

7

Tryck till på Spara.

Kontakta Wi-Fi®-nätverksadministratören om du behöver namn och lösenord för Network

SSID.

Avancerade Wi-Fi®-inställningar

Innan du lägger till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt måste du aktivera inställningarna för

Wi-Fi® i din telefon.

Wi-Fi®-nätverksstatus

Telefonen visar status för det Wi-Fi®-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi®-nätverk

som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta telefonen meddela

när ett öppet Wi-Fi®-nätverk identifieras.

Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

1

Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.

2

Tryck till på Startskärm på .

3

Hitta och tryck till på Inställningar > Wi-Fi.

4

Tryck på .

5

Tryck till på Avancerat.

6

Markera kryssrutan Nätverksmeddelande.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi®-nätverk

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Wi-Fi.

3

Tryck till på det Wi-Fi®-nätverk du för tillfället är ansluten till. Detaljerad

nätverksinformation visas.

Vilolägespolicy för Wi-Fi®

Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi® kan du ange när telefonen ska växla

från Wi-Fi till mobila data.

Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk använder telefonen en mobil dataanslutning för

att komma åt Internet (om du har konfigurerat och aktiverat en mobil dataanslutning på

telefonen).

Lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi®

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Wi-Fi.

3

Tryck på .

4

Tryck till på Avancerad.

5

Tryck till på Behåll Wi-Fi vid viloläge.

6

Välj ett alternativ.

Dela din telefons mobila dataanslutning

Du kan dela din telefons mobila dataanslutning med en enda dator genom att använda

en USB-kabel. Denna procedur kallas för Internetdelning (på engelska: tethering). Du

kan också dela telefonens dataanslutning med upp till åtta enheter samtidigt, genom

att omvandla din telefon till en bärbar Wi-Fi®-hotspot.
När din telefon delar sin dataanslutning kan följande ikoner visas i statusfältet eller i

aviseringspanelen:

86

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

USB-delning är aktiv

Bärbar Wi-Fi®-hotspot är aktiv

Dela dataanslutningen med en USB-kabel

1

Inaktivera alla anslutningar med USB-kabel till enheten.

2

Använd den USB-kabel som medföljde enheten och anslut enheten till en dator.

3

Dra statusfältet nedåt och tryck till på .

4

Tryck till på Mer... > Internetdelning och hotspot.

5

Markera kryssrutan USB-sammanlänkning. visas i statusfältet när du är

ansluten.

6

Sluta dela dataanslutningen genom att avmarkera kryssrutan USB-

sammanlänkning

eller koppla från USB-kabeln.

Du kan inte dela din enhets dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.

Använda enheten som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

1

Tryck till på från Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på Inställningar > Mer... > Internetdelning och hotspot.

3

Tryck till på Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot > Konfigurera mobil Wi-Fi-

hotspot

.

4

Skriv in Nätverks-SSID för nätverket. Tryck till på fältet Säkerhet för att välja en

säkerhetstyp.

5

Skriv in ett lösenord om det behövs.

6

Tryck till på Spara.

7

Markera kryssrutan Mobil Wi-Fi-hotspot. Enheten börjar sända sitt Wi-Fi-

nätverksnamn (SSID). Nu kan upp till åtta datorer eller andra enheter ansluta till

detta nät.

8

Avmarkera kryssrutan Mobil Wi-Fi-hotspot när du vill sluta dela din

dataanslutning via Wi-Fi®.

Ändra namn på eller säkra din bärbara hotspot

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Mer... > Internetdelning och hotspot.

3

Tryck till på Konfigurera mobil Wi-Fi-hotspot.

4

Ange Nätverks-SSID för nätverket.

5

Tryck till på fältet Säkerhet för att välja en säkerhetstyp.

6

Skriv in ett lösenord om det behövs.

7

Tryck till på Spara.