Sony Xperia E - Trådlös Bluetooth™‎-teknik

background image

Trådlös Bluetooth™-teknik

Använd Bluetooth™-funktionen till att skicka filer till andra Bluetooth™-kompatibla

enheter, eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Starta Bluetooth™-funktionen i

telefonen och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth™-kompatibla enheter,

till exempel datorer, handsfreetillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar

fungerar bättre inom ett 10 meters (33 fots) område, utan att stora föremål finns

emellan. I vissa fall kan du behöva koppla ihop telefonen manuellt med andra

Bluetooth™-enheter. Glöm inte att ställa in din telefon så att den upptäcks om du vill

att andra Bluetooth™-enheter ska kunna upptäcka den.

Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth™-enheter kan variera.

Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra telefonen synlig

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Inställningar.

3

Tryck till på AV bredvid Bluetooth så att AV ändras till PÅ. visas i statusfältet.

4

Tryck till på Bluetooth.

5

Tryck till på Inte synlig för andra Bluetooth-enheter.

87

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Anpassa telefonens synlighetstid till andra Bluetooth™-enheter

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Bluetooth.

3

Tryck på och välj Tidsgräns för synlighet.

4

Välj ett alternativ.

Ge telefonen ett namn

Du kan ge telefonen ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har slagit på

Bluetooth™-funktionen och din telefon är inställd att vara synlig.

Ge telefonen ett namn

1

Kontrollera att du har startat Bluetooth™-funktionen.

2

Tryck till på på Startskärm.

3

Hitta och tryck till på Inställningar > Bluetooth.

4

Tryck på och välj Byt namn på mobilen.

5

Skriv in ett namn på telefonen.

6

Tryck till på Byt namn.

Koppla telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

När du kopplar din telefon till en annan enhet, kan du till exempel ansluta din telefon

till en Bluetooth™-handsfree eller en Bluetooth™-bilenhet och använda dessa enheter

för att ta emot och ringa samtal.
När du väl har kopplat din telefon till en Bluetooth™-enhet kommer telefonen ihåg

denna koppling. När du kopplar till en Bluetooth™-enhet kanske du måste ange ett

lösenord. Det sker ett automatiskt försök i telefonen att använda det generella

lösenordet 0000. Om det inte fungerar finns lösenordet i Bluetooth™-enhetens

dokumentation. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta en

kopplad Bluetooth™-enhet.
En del Bluetooth™-enheter, till exempel de flesta Bluetooth™-headset, kräver också

att du både kopplar och ansluter till den andra enheten.
Du kan koppla din telefon till flera Bluetooth™-enheter men du kan bara ansluta till en

Bluetooth™-profil åt gången.

Koppla ihop telefonen med en annan Bluetooth™-enhet

1

Se till att enheten som du vill parkoppla med din telefon har Bluetooth™

aktiverat och är synlig för andra Bluetooth™-enheter.

2

Tryck till på på Startskärm.

3

Hitta och tryck till på Inställningar > Bluetooth. Alla tillgängliga Bluetooth™-

enheter visas i en lista.

4

Tryck till på den Bluetooth™-enhet som du vill koppla till telefonen.

5

Skriv in en sifferkod om det behövs. Telefonen och Bluetooth™-enheten är nu

kopplade.

Ansluta telefonen till en annan Bluetooth™-enhet

1

Om du ansluter till en Bluetooth-enhet som kräver att du först kopplar din

telefon innan du ansluter, följer du stegen för att koppla telefonen med den

enheten.

2

Tryck till på på Startskärm.

3

Hitta och tryck till på Inställningar > Bluetooth.

4

Tryck till på den Bluetooth™-enhet som du vill ansluta telefonen till.

Koppla ifrån en parkopplad Bluetooth™-enhet

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Bluetooth.

3

Under Parkopplade enheter trycker du till på bredvid namnet på den enhet

du vill koppla ifrån parkopplingen för.

4

Tryck till på Ta bort parkoppling.

88

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth™-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer.

Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth™-funktionen, så som:

Foton och videoklipp

Musik och andra ljudfiler

Kontakter

Webbsidor

Skicka objekt via Bluetooth™

1

Mottagande enhet:

Kontrollera att Bluetooth™-funktionen är aktiverad och att

enheten är synlig för andra Bluetooth™-enheter.

2

Sändande enhet:

Öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka

och bläddra till objektet.

3

Beroende på programmet och det objekt du vill skicka kanske du till exempel

måste röra vid och hålla kvar objektet, öppna objektet eller trycka på . Det

kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.

4

Välj Dela eller Skicka.

5

Välj Bluetooth.

6

Starta Bluetooth™ om du uppmanas att göra detta.

7

Tryck till på namnet på den mottagande enheten.

8

Mottagande enhet:

Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.

9

Sändande enhet:

Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du

uppmanas att göra detta.

10

Mottagande enhet:

Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt med Bluetooth™

1

Se till att Bluetooth™-funktionen är på och är synlig för andra Bluetooth™-

enheter.

2

Den skickande enheten börjar nu skicka data till din telefon.

3

Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den

sifferkod som föreslås.

4

När du informeras om en inkommande fil till din telefon, dra statusfältet nedåt

och tryck till på meddelandet för att acceptera filöverföringen.

5

Tryck till på Godkänn för att starta filöverföringen.

6

Visa överföringsförloppet genom att dra statusfältet nedåt.

7

Öppna ett mottaget objekt genom att dra statusfältet nedåt och tryck till på

relevant meddelande.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth™

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Bluetooth.

3

Tryck på och välj Visa mottagna filer.