Sony Xperia E - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Du kan använda två SIM-kort och växla från ett kort till det andra efter behov. När du

använder ett av SIM-korten för att hantera samtal kommer det andra SIM-kortet

automatiskt att inaktiveras.
Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, genom att trycka till

på ett nummer som sparats i telefonens kontaktlista eller genom att trycka till på

telefonnumret i din samtalslogg. Du kan även använda smartuppringningsfunktionen

för att hitta nummer i din kontaktlista och samtalslogg.

Ringa ett samtal genom att slå ett nummer

1

Knacka på på Startskärm.

2

Leta reda och knacka på Telefon.

3

Ange mottagarens telefonnummer och knacka på Ring. Om du vill radera en

siffra knackar du på .

Avsluta ett samtal

Knacka på .

Ringa ett utlandssamtal

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Telefon.

3

Rör vid 0 och håll kvar fingret tills ett plustecken (+) visas.

4

Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och

tryck sedan till på Ring.

Besvara ett samtal

Dra åt höger på skärmen.

Om du använder vanliga hörlurar utan mikrofon måste du ta ut hörlurarna från headset-

utgången för att kunna besvara samtalet.

Avvisa ett samtal

Dra till vänster över skärmen.

37

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Avvisa ett andra samtal

När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du över skärmen.

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Sätta på högtalaren under ett samtal

Knacka på .

Tysta mikrofonen under ett samtal

Knacka på .

Aktivera skärmen under ett samtal

Tryck på .

Skriva siffror under ett samtal

1

Knacka på under samtalet. En knappsats visas.

2

Ange siffrorna.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Senaste samtal

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal och uppringda

samtal .

Visa dina obesvarade samtal

1

När du har ett obesvarat samtal visas i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.

2

Tryck till på Obesvarat samtal.

Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Telefon. Samtalsloggen visas i den övre delen av

skärmen.

3

Om du vill ringa ett nummer direkt trycker du till på numret. Om du vill redigera

ett nummer innan du ringer rör du vid numret och håller kvar fingret. Tryck

sedan till på Redigera nummer före samtal.

Du kan också ringa ett nummer genom att trycka till på >

Ring upp.

Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på Telefon. Samtalsloggen visas i den övre delen av

skärmen.

3

Håll numret intryckt och knacka sedan på Lägg till i kontakter.

4

Knacka på önskad kontakt eller knacka på Skapa ny kontakt.

5

Redigera kontaktinformationen och knacka på Klar.