Sony Xperia E - Synkronisera med hjälp av SyncML™‎

background image

Synkronisera med hjälp av SyncML™

Synkronisera din telefon med en Internetserver med SyncML™. Visa och hantera

kontakter, kalender och bokmärken från din telefon lika enkelt som på en dator.

Konfigurera ett SyncML™-konto i telefonen

1

Tryck till på Startskärm på .

2

Hitta och tryck till på Inställningar > Konton och synkronisering.

3

Kontrollera att synkronisering används så att dina data synkroniseras

automatiskt enligt det intervall du angett.

4

Tryck till på Lägg till konto > SyncML.

5

Tryck till i fälten för konto, serveradress, användarnamn och lösenord och ange

den information som behövs.

6

Tryck till på Synkroniseringsinterv. och välj hur ofta du vill att telefonen ska

synkroniseras automatiskt.

7

Tryck till på ett objekt som du vill synkronisera, till exempel kontakter. Ange

sedan serveradress, användarnamn och lösenord. Upprepa detta steg för varje

objekt du vill synkronisera.

8

Tryck till på Klar när du är klar.

Kontakta din tjänstleverantör för SyncML™ för mer information om dina kontoinställningar.

Synkronisera med ditt SyncML™-konto manuellt

1

Tryck till på Startskärm på .

2

Tryck till på Inställningar > Konton och synkronisering.

3

Tryck till på det SyncML™-konto du vill synkronisera.

4

Tryck på och tryck sedan till på Synkronisera nu.

95

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ange ett synkroniseringsintervall

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Tryck till på Inställningar > Konton och synkronisering och sedan på

SyncML™-kontot.

3

Tryck till på Kontoinställningar.

4

Tryck till på Synkroniseringsinterv. och välj ett intervallalternativ.

Ta bort ett SyncML™-konto från telefonen

1

Tryck till på Startskärm på .

2

Tryck till på Inställningar > Konton och synkronisering och sedan på

SyncML™-kontot.

3

Tryck på och tryck sedan till på Ta bort konto.

4

Bekräfta genom att trycka till på Ta bort konto igen.

96

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.