Sony Xperia E - Använda Min musik för att organisera dina låtar

background image

Använda Min musik för att organisera dina låtar

Tryck till på Min musik-fliken i Walkman™-spelaren för att få en översikt över alla låtar

du har sparat i telefonens minneskort. I Min musik kan du hantera dina album och

spellistor, skapa genvägar och arrangera musik efter humör och tempo.

Översikt över min musik

58

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1

Gå tillbaka till den aktuella låten

2

Bild av artist som spelas för närvarande (om detta är tillgängligt)

3

Bläddra igenom din musik efter artist

4

Kategorisera din musik med användning av SensMe™-kanaler

5

Hantera och redigera din musik med användning av Music Unlimited™

6

Bläddra igenom dina favoritspellistor

7

Samla in länkar till musik och musikrelaterat innehåll som du och dina vänner har delat via

onlinetjänster

8

Bläddra igenom alla spellistor

9

Bläddra i ljudbiblioteket efter låt

10 Bläddra efter album

Lägga till en låt som genväg

1

Tryck till på MIN MUSIK i WALKMEN-spelaren.

2

Tryck till på , , eller och bläddra till låten du vill spara som genväg.

3

Rör vid och håll kvar låttiteln.

4

Tryck till på Lägg till som genväg. Genvägen visas nu i huvudvyn Min musik.

Ordna om genvägar

1

Tryck till på MIN MUSIK i Walkman™-spelaren.

2

Tryck till och håll på en genväg tills den förstoras och telefonen vibrerar, dra

sedan objektet till en ny plats.

Radera en genväg

1

Tryck till på MIN MUSIK i Walkman™-spelaren.

2

Tryck till och håll på en genväg tills den förstoras och telefonen vibrerar, dra

sedan objektet till .

Det går inte att radera följande flikar: Låtar, Album, Artister, Spellistor, Music

UnlimitedVänners musik och SensMe™ channels.

Uppdatera din musik med den senaste informationen

1

Tryck till på MIN MUSIK och tryck sedan på i Walkman™-spelaren.

2

Tryck till på Hämta musikinfo > Starta. Din telefon söker online och hämtar ner

det senaste tillgängliga omslaget och låtinformationen för din musik.

Programmet SensMe™-kanaler aktiveras när du laddar ner musikinformation.

Kategorisera din musik med användning av SensMe™ channels

Programmet SensMe™-kanaler hjälper dig arrangera din musik efter humör och

tempo. SensMe™ grupperar alla dina låtar i någon av tolv kategorier eller kanaler så

att du kan välja musik som passar ditt humör eller tiden på dygnet.

Aktivera programmet SensMe™ channels

1

Tryck till på MIN MUSIK i Walkman™-spelaren.

2

Tryck på och tryck sedan till på Hämta musikinfo.

Detta program kräver en movil eller Wi-Fi®-nätverksanslutning.

Spela musik i slumpmässig ordning

Du kan spela upp spåren i spellistan i slumpmässig ordning. En spellista kan till

exempel vara en lista som du har skapat själv eller ett album.

59

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Spela upp spår i slumpmässig ordning

1

Tryck till på MIN MUSIK i Walkman™-spelaren.

2

Knacka på och navigera till ett album eller knacka på och bläddra till en

spellista.

3

Öppna albumet eller spellistan genom att trycka till på dess namn.

4

Tryck till på för att slå på Slumpat läge.