Sony Xperia E - Kopiera mediafiler till ditt minneskort

background image

Kopiera mediafiler till ditt minneskort

Kopiera allt ditt favoritmedieinnehåll från datorn till telefonen och börja använda

telefonens underhållningsfunktioner fullt ut. Det är enkelt att överföra musik, foton,

videoklipp och andra filer. Anslut bara telefonen till en dator med en USB-kabel och

använd antingen datorns filhanterarprogram eller programmet Media Go™ för att

överföra filerna.
Se Ansluta telefonen till en dator på sidan 89 för mer allmän information om att

ansluta telefonen och överföra filer.

56

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.