Sony Xperia E - TrackID-teknik

background image

TrackID-teknik

Identifiera musik som använder TrackID-teknik

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör

spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om

artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan köpa låtar som identifierats av

TrackID™ och du kan visa TrackID-listor för att se vad TrackID-användare jorden runt

söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det

är tyst.

TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte

heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Öppna programmet TrackID™

1

På Startskärm, trycker du till på .

2

Leta reda och tryck till på TrackID™.

Du kan även använda TrackID™-widgeten för att öppna programmet TrackID™.

Söka efter låtinformation med TrackID™

1

Håll telefonen riktad mot musikkällan när programmet TrackID™ öppnas.

2

Tryck till på . Om låten känns igen med TrackID™-tjänsten visas resultaten på

skärmen.

Tryck på

för att återgå till startskärmen för TrackID™.

Visa TrackID™-listor

1

Öppna programmet TrackID™ och tryck till på Listor. Den första gången du

visar en lista är den inställd till ditt eget område.

2

Tryck till på > Regioner för att se listor med de mest populära sökningarna i

andra områden.

3

Välj land eller område.

Använda resultat från TrackID™

Låtinformation visas när programmet TrackID™ känner igen en låt. Du kan välja att

köpa låten eller dela den via e-post eller SMS. Du kan också hämta mer information

om låtartisten.

Köpa en låt med TrackID™-teknik

1

Knacka på en låttitel när programmet TrackID™ är öppet.

2

Knacka på Hämta på låtinformationsskärmen.

3

Slutför inköpet genom att följa anvisningarna i telefonen.

Köptjänsten kanske inte stöds i alla länder/områden, av alla nät och/eller av alla operatörer i

alla områden.

61

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Dela en låt via e-post eller SMS

1

Tryck till på en låttitel när programmet TrackID™ är öppet.

2

Tryck till på Dela och välj en metod för delning.

3

Slutför proceduren genom att följa anvisningarna i telefonen.

Visa artistinformation för en låt

1

Tryck till på en låttitel när programmet TrackID™ är öppet.

2

Tryck till på Artistinfo.

Ta bort en låt från låthistoriken

1

Öppna programmet TrackID™ och knacka på Historik.

2

Tryck till på en låttitel, tryck sedan till på Ta bort.

3

Tryck till på Ja.