Sony Xperia E - การสแกนด้วยแอปพลิเคชัน NeoReader™‎

background image

การสแกนดวยแอปพลิเคชัน NeoReader™

ข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนด้วยแอปพลิเคชัน NeoReader™

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นเครื่องอ่านบาร์โค๊ด เพื่อค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมของสิ่งที่คุณสแกน ตัวอย่างเช่น คุณพบเสื้อ

นอกในโฆษณาบนแม็กกาซีนและต้องการค้นหาร้านค้าที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการซื้อ ถ้าโฆษณานั้นมีบาร์โค๊ดที่อ่านได้

แอปพลิเคชัน NeoReader™ จะใช้โค๊ดดังกล่าวเพื่อเข้าสู่เนื้อหาเว็บเคลื่อนที่ เช่น เว็บเพจที่มีข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมหรือ

แผนที่ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง NeoReader™ สนับสนุนบาร์โค๊ดมาตรฐานส่วนใหญ่

95

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีการเริ่มแอปพลิเคชั่น NeoReader™

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ

2

ค้นหาและแตะ

NeoReader™

การสแกนบาร์โค้ด

1

เมื่อแอปพลิเคชัน NeoReader™ เปิดขึ้น ถือโทรศัพท์โดยให้กล้องอยู่เหนือบาร์โค้ดและมองเห็นบาร์โค้ด

ทั้งหมดในช่องมองภาพ

2

โทรศัพท์จะสแกนบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติและสั่นเมื่อจดจำบาร์โค้ดแล้ว

การป้อนบาร์โค้ดด้วยตนเอง

1

เมื่อแอพพลิเคชัน NeoReader™ เปิดอยู่ ให้แตะ

2

ป้อนหมายเลขของบาร์โค๊ดไว้ในช่องข้อความ แล้วแตะ

GO!

ภาพรวมเมนูแอปพลิเคชัน NeoReader™

ตัวเลือกเมนูต่อไปนี้คือตัวเลือกของแอปพลิเคชัน NeoReader™:

แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

ป้อนหมายเลขบาร์โค้ดเอง สามารถใช้ตัวเลือกนี้หากกล้องของคุณไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายการบาร์โค้ดที่สแกนไปแล้ว

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน NeoReader™ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาร์โค้ดแบบต่างๆ และวิธีการใช้ NeoReader™

เลือกการตั้งค่าส่วนตัวของคุณ เช่น ภาษา หรือประเทศ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อจัดทำเนื้อหาของบาร์โค้ด คุณยังสามารถเลือกว่า

ต้องการจะใช้แอปพลิเคชัน NeoReader™ อย่างไรได้อีกด้วย

ส่งข้อความให้เพื่อชวนให้เพื่อนๆ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NeoReader™

96

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น