Sony Xperia E - ส่วนประกอบ

background image

สวนประกอบ

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก

ใช้นิ้วหัวแม่มือของคุณเลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์

ถ้าต้องการใส่การ์ดหน่วยความจำ

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกและใส่การ์ดหน่วยความจำโดยคว่ำหน้าสัมผัสสีทองลง

การถอดการ์ดหน่วยความจำ

1

ปิดโทรศัพท์

2

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก

3

กดคลิปพลาสติกที่ยึดการ์ดหน่วยความจำค้างไว้ ในระหว่างที่กดคลิปค้างไว้ ให้ใช้เล็บเลื่อนการ์ดหน่วยความ

จำออกมา

วิธีการใส่ SIM การ์ด

อย่าใส่ SIM การ์ดที่ใช้งานร่วมกับช่องใส่ SIM การ์ดไม่ได้ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ SIM การ์ดหรือโทรศัพท์ของคุณเสียหายได้

9

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ SIM การ์ดเข้าไปในช่องโดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง

การนำ SIM การ์ดออก

1

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก

2

ใช้ปลายนิ้วกดบน SIM การ์ดแล้วเลื่อนออกจากช่อง

การใส่แบตเตอรี่

1

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก

2

ใส่แบตเตอรี่โดยหันป้ายการใช้แบตเตอรี่ขึ้นและหันขั้วต่อเข้าหากัน

การถอดแบตเตอรี่ออก

1

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก

2

ใช้ปลายนิ้วสอดเข้าไปในช่องที่ด้านล่างของแบตเตอรี่และยกแบตเตอรี่ขึ้น

10

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การปิดฝาครอบแบตเตอรี่

1

วางฝาหลังไว้ที่ด้านหลังของโทรศัพท์ แล้วใส่ลงในช่อง

2

เลื่อนฝาปิดลงเข้าที่