Sony Xperia E - การใช้หน้าจอสัมผัส

background image

การใชหนาจอสัมผัส

แผ่นพลาสติกป้องกันถูกปิดไว้บนหน้าจอเครื่องโทรศัพท์เมื่อคุณซื้อมา คุณควรจะดึงแผ่นนี้ออกก่อนที่จะใช้หน้าจอ

สัมผัส มิฉะนั้น หน้าจอสัมผัสอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง
เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ไว้เฉยๆ โดยไม่ได้ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง หน้าจอจะมืดลงเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และ

โทรศัพท์จะล็อกอัตโนมัติ ระบบการล็อคนี้สามารถช่วยป้องกันการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดจากการสัมผัสหน้าจอของ

โทรศัพท์โดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่คุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าการล็อคส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

และเพื่อให้คุณเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลและเนื้อหาในโทรศัพท์ได้

หน้าจอของโทรศัพท์นั้นทำจากกระจก อย่าสัมผัสหน้าจอหากกระจกแตกหรือกระเทาะ อย่าพยายามซ่อมหน้าจอที่เสียหายด้วยตัว

คุณเอง หน้าจอกระจกมีความเปราะบางต่อการตกหล่นและการกระแทกทางกายภาพ การใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังนั้นจะไม่ได้รับ

การคุ้มครองโดยบริการรับประกันของ Sony

ถ้าต้องการเปิดหรือเน้นรายการ

แตะที่รายการ

16

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

ตัวเลือกการมาร์ก

ช่องตัวเลือกที่มาร์ก

ช่องตัวเลือกที่ยกเลิกการมาร์ก

ตัวเลือกรายการที่มาร์ก

ตัวเลือกรายการที่ยกเลิกการมาร์ก

การมาร์กหรือยกเลิกการมาร์กตัวเลือก

แตะที่กล่องเครื่องหมายหรือตัวเลือกรายการที่เกี่ยวข้อง

การซูม

ตัวเลือกการซูมที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นที่คุณใช้งาน

ถ้าต้องการย่อ/ขยาย

เมื่อตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้ ให้แตะ หรือ เพื่อย่้อหรือขยาย

คุณอาจต้องลากหน้าจอ (ในทิศทางใดก็ได้) เพื่อให้ไอคอนย่อ/ขยายปรากฏ

การซูมด้วยสองนิ้ว

วางสองนิ้วบนหน้าจอพร้อมๆ กันแล้วลากเข้าหากัน (เพื่อซูมออก) หรือแยกนิ้วออก (เพื่อซูมเข้า)

ใช้ฟังก์ชันการซูมเมื่อดูรูปภาพและแผนที่ หรือเมื่อท่องเว็บไซต์

การเลื่อน

เลื่อนดูรายการโดยเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงที่หน้าจอ ในเว็บเพจบางตัว คุณสามารถไล่รายการด้านข้างได้ด้วย

การลากและปัดจะไม่เปิดใช้งานสิ่งใดบนหน้าจอ

17

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การเลื่อน

ลากหรือปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการให้หน้าจอเลื่อนไป

หากต้องการเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้ปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการ

การปัด

หากต้องการเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้ปัดนิ้วมือของคุณไปในทิศทางที่ต้องการ คุณสามารถรอให้การ

เลื่อนหยุดเอง หรือคุณสามารถหยุดได้ทันทีด้วยการแตะหน้าจอ

เซนเซอร์

อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับค่าความใกล้ เซ็นเซอร์วัดความใกล้จะปิดหน้าจอในระหว่างการโทรเมื่อหูของ

คุณอยู่ใกล้ๆ หน้าจอ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณเปิดใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ของอุปกรณ์เมื่อคุณอยู่ระหว่างโทรศัพท์

หนาจอเริ่มตน