Sony Xperia E - การใช้ภาพยนตร์

background image

การใชภาพยนตร

การเล่นวิดีโอคลิปในภาพยนตร์

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่

2

ค้นหาและแตะ

ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในตาราง

3

แตะภาพยนตร์ที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะ เพื่อเล่น

4

หากต้องการแสดงหรือซ่อนหน้าจอควบคุม ให้แตะที่หน้าจอ

5

ถ้าต้องการหยุดภาพยนตร์ชั่วคราว ให้แตะ

6

หากต้องการย้อนภาพยนตร์กลับ ลากมาร์กเกอร์บนแถบความคืบหน้ามาทางซ้าย หากต้องการเล่น

ภาพยนตร์ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ลากมาร์กเกอร์บนแถบความคืบหน้ามาทางขวา

วิธีการดูภาพยนตร์แบบเต็มหน้าจอ

1

เมื่อเล่นภาพยนตร์ ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม

2

แตะ

วิธีการเล่นภาพยนตร์ในขนาดดั้งเดิม ให้แตะ

วิธีการแบ่งปันภาพยนตร์

1

ขณะที่กำลังเล่นภาพยนตร์อยู่ ให้กด แล้วแตะ

แชร์

2

ในเมนูที่เปิดอยู่ ให้แตะที่แอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการใช้เพื่อแบ่งปันวิดีโอที่เลือกแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป

นี้เพื่อส่ง

วิธีการรับข้อมูลภาพยนตร์ด้วยตัวเอง

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่

2

ค้นหาและแตะ

ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในตาราง

3

กด เมื่อให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในกล่องเครื่องหมาย

โหมดออนไลน์ และโทรศัพท์ของคุณมีการ

เชื่อมต่อข้อมูล

4

แตะภาพยนตร์ที่คุณต้องการรับข้อมูล แล้วแตะ

ค้นหาข้อมูล ในรายการที่ปรากฏขึ้นมา

5

ในช่องการค้นหา ให้ใส่คำค้นสำหรับภาพยนตร์ แล้วแตะ รายการทั้งหมดที่ตรงกันจะแสดงอยู่ในรายชื่อ

6

แตะที่ผลที่คุณต้องการ แล้วแตะที่

เสร็จ การดาวน์โหลดข้อมูลจะเริ่มขึ้น

7

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้แตะที่ภาพยนตร์เพื่อดูข้อมูลของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว หากข้อมูลไม่ถูกต้อง

แตะ แล้วค้นหาอีกครั้ง

อาจมีการคิดค่าบริการรับส่งข้อมูล

วิธีการลบข้อมูลของภาพยนตร์

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่

2

ค้นหาและแตะ

ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในตาราง

3

สัมผัสภาพยนตร์ที่ต้องการค้าง แล้วแตะ

ลบข้อมูล จากรายการที่ปรากฏขึ้นมา

82

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น