Sony Xperia E - Mga limitasyon sa mga serbisyo at feature

background image

Mga limitasyon sa mga serbisyo at feature

Ang ilang mga serbisyo at tampok na inilarawan sa User guide na ito ay hindi sinusuportahan

sa lahat ng mga bansa/ rehiyon o ng lahat ng mga network at/o tagabigay serbisyo sa lahat ng

mga lugar. Naaangkop ito sa GSM International Emergency Number, 112 nang walang

limitasyon. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong network operator o service provider upang

matukoy ang kakayahang magamit ng anumang tukoy na serbisyo o feature at kung may

nalalapat na mga karagdagang bayarin sa access o paggamit.

Ang paggamit ng ilang partikular na feature at application na inilarawan sa gabay na

ito ay maaaring mangailangan ng access sa Internet. Maaari kang makaipon ng mga

singil sa koneksyon ng data kapag kumonekta ka sa Internet mula sa iyong telepono.

Makipag-ugnayan sa iyong wireless service provider para sa higit pang impormasyon.