Sony Xperia E - Menu ng mga setting ng telepono

background image

Menu ng mga setting ng telepono

Tingnan at palitan ang iyong mga setting ng telepono mula sa menu ng Settings.

Upang i-access ang mga settings ng telepono

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang Mga setting.