Sony Xperia E - Pagkuha ng screenshot

background image

Pagkuha ng screenshot

Maaari kang kumuha ng mga still na imahe ng anumang screen sa iyong device

bilang isang screenshot. Ang mga screenshot na kinukunan mo ay awtomatikong

sine-save sa Album.

Upang kumuha ng screenshot

1

Pindutin at tagalan ang power key at ang volume down key nang magkasabay

hangga't sa makarinig ka ng tunog ng pag-click.

2

Upang tingnan ang screenshot, i-drag ang status bar hanggang sa baba.