Sony Xperia E - Application ng Tulong

background image

Application ng Tulong

Upang i-access ang application ng Help

1

Mula sa iyong screen ng Application, hanapin at tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang kinakailangang item ng suporta.