Sony Xperia E - Перегляд фотознімків на карті

background image

Перегляд фотознімків на карті

Якщо ви увімкнули функцію визначення місцеположення при фотозйомці, ви зможете потім

використовувати зібрані дані. Наприклад, ви зможете переглядати свої фотографії на карті та

показувати друзям та рідним, де ви були під час зйомки. Додавання інформації про

місцезнаходження також називають геотегуванням. Якщо увімкнена функція визначення

місцезнаходження, для пошуку свого положення ви можете використовувати або супутники GPS,

або мережу, або й те, й те.

Огляд вкладки Карти

1

Кількість фотографій та відеозаписів з геотегами.

2

Двічі торкніться тут, щоб збільшити зображення. Виконайте рух "щипок", щоб зменшити зображення. Перетягуйте

карту для перегляду її частин.

3

Група фотографій та відеозаписів, для яких заданий геотег з одним і тим самим розташуванням.

4

Мініатюри вибраної групи фотографій та відеозаписів. Торкніться елемента, щоб розкрити його на весь екран.

5

Пошук розташування на карті.

6

Переключення до глобального виду.

Як увімкнути визначення місцезнаходження

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Служби визначення місцезнаходження.

3

Поставте позначки навпроти Супутники GPS та/чи Служба визн. місцезн.
Google
.

76

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Перегляд фотографій із геотегами на карті в "Альбомі"

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Альбом > Карти.

3

Щоб переглянути фотографію в повноекранному режимі, торкніться її.

4

Якщо в якомусь місці знято декілька фотографій, на карті відобразиться тільки одна з них.

Загальна кількість фотографій відображається у правому верхньому куті – наприклад, .

Щоб переглянути ці фотографії, торкніться першої фотографії, а потім торкніться однієї з

мініатюр у нижній частині екрана.

При перегляді фотографії з геотегом у програмі для перегляду фотографій можна
торкнутися екрана для відображення панелей інструменті, а потім торкнутися для
перегляду фотографії на карті.

Як додати геотег при перегляді карти в "Альбомі"

1

Переглядаючи карту в "Альбомі", натисніть

та торкніться Додати геотег.

2

Знайдіть фотографію, до якої ви бажаєте додати геотег, та торкніться його.

3

Торкніться потрібного місця на карті, щоб встановити геотег, а потім торкніться OK.

Як змінити геотег фотографії в "Альбомі"

1

Під час перегляду фотографії на карті в "Альбомі" доторкніться й утримуйте фотографію,

доки її рамка не стане синьою.

2

Перетягніть фотографію на нове розташування.

Також ви можете замість перетягування торкнутися потрібного розташування на карті.

Як змінити вид карти в "Альбомі"

Переглядаючи карту в "Альбомі", натисніть

та виберіть Класичний перегляд або

Супутниковий перегляд.