Sony Xperia E - Робота з текстом та зображеннями

background image

Робота з текстом та зображеннями

Як знайти текст на веб-сторінці

1

Під час перегляду веб-сторінки натисніть клавішу

.

2

Торкніться Знайти на сторінці.

3

Введіть пошукові слова. На веб-сторінці буде виділено символи, які збігаються з пошуковим

запитом.

4

Торкніться стрілки вгору або вниз для переходу до попереднього або наступного виділеного

об’єкта.

5

Торкніться , щоб закрити рядок пошуку.

Копіювання тексту з веб-сторінки

1

Доторкніться й утримуйте частину тексту, який потрібно скопіювати, доки її не буде

виділено. З обох боків виділеного тексту відобразяться позначки. Перетягніть позначки,

щоб вибрати весь текст, який потрібно скопіювати.

2

Торкніться піктограми , а далі – Скопіювати.

3

Щоб вставити текст в електронний лист, текстове або мультимедійне повідомлення,

доторкніться й утримуйте текстове поле у відповідній програмі, після чого в меню, що

відкриється, торкніться Вставити.

Якщо текст, який потрібно скопіювати, – це частина посилання на іншу веб-сторінку,
з’явиться меню, у якому потрібно торкнутися пункту Вибрати текст, щоб продовжити.

Збереження зображення з веб-сторінки

1

На активній веб-сторінці доторкніться й утримуйте потрібне зображення, доки не з’явиться

меню.

2

Торкніться Зберегти зображення.

Якщо картка пам’яті недоступна, зберегти зображення не можна.