Sony Xperia E - Bluetooth™‎, технологія бездротового з’єднання

background image

Bluetooth™, технологія бездротового з’єднання

Використовуйте функцію Bluetooth™ для передачі даних на інші пристрої, що підтримують

Bluetooth™, або для підключення пристроїв "вільні руки". Увімкніть функцію Bluetooth™ у своєму

телефоні та створюйте бездротові з’єднання з іншими Bluetooth™-сумісними пристроями, такими

як комп'ютери, пристрої "вільні руки" та телефони. З'єднання Bluetooth™ діє найкраще в діапазоні

10 метрів (33 фути), якщо між пристроями немає перешкод. У деяких випадках потрібно вручну

об'єднати телефон у пару з іншими пристроями Bluetooth™. Якщо ви бажаєте, щоб інші пристрої

Bluetooth™ бачили ваш телефон, потрібно зробити його видимим.

Різні пристрої Bluetooth™ можуть мати різну сумісність між собою.

Як увімкнути функцію Bluetooth™ і зробити телефон видимим

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки.

3

Торкніться

〇 поряд із параметром Bluetooth, щоб значення 〇 змінилося на значення |.

На панелі стану відобразиться піктограма .

4

Торкніться Bluetooth.

5

Торкніться Невидимий для інших пристроїв Bluetooth.

88

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Налаштування періоду видимості телефону для інших пристроїв Bluetooth™

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth.

3

Натисніть клавішу

й виберіть Час очікування видимості.

4

Виберіть параметр.

Встановлення імені для вашого телефону

Можна встановити ім'я для вашого телефону. Це ім'я відображається на інших пристроях, якщо

ввімкнути функцію Bluetooth™ і зробити телефон видимим.

Введення імені телефону

1

Переконайтеся, що функцію Bluetooth™ увімкнено.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth.

4

Натисніть клавішу

й виберіть Перейменувати телефон.

5

Введіть ім'я телефону.

6

Торкніться Перейменувати.

З’єднання з іншим пристроєм Bluetooth™

Під час підключення до іншого пристрою можна, наприклад, установити з’єднання телефону із

пристроєм “вільні руки” Bluetooth™ або автомобільною гарнітурою Bluetooth™ і використовувати ці

пристрої для здійснення та одержання дзвінків.
Після підключення телефону до пристрою Bluetooth™ телефон запам’ятає це підключення. Під час

підключення телефону до пристрою Bluetooth™, можливо, знадобиться введення цифрового

пароля. Ваш телефон автоматично введе загальний цифровий пароль 0000. Якщо він не підійде,

див. документацію пристрою Bluetooth™ для отримання цифрового пароля пристрою. Не потрібно

повторно вводити цифровий пароль під час наступного встановлення з’єднання з підключеним

пристроєм Bluetooth™.
Деякі пристрої Bluetooth™, наприклад більшість гарнітур Bluetooth™, потребують підключення до

іншого пристрою та встановлення з’єднання з ним.
Можна підключити телефон до кількох пристроїв Bluetooth™, проте одночасно можна встановити

з’єднання лише з одним профілем Bluetooth™.

Підключення телефону до іншого пристрою Bluetooth™

1

Переконайтеся, що в пристрої, який потрібно підключити до телефону, активовано функцію

Bluetooth™ і цей пристрій видимий для інших пристроїв Bluetooth™.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth. Відобразиться список усіх доступних

пристроїв Bluetooth™.

4

Торкніться пристрою Bluetooth™, який потрібно підключити до телефону.

5

Якщо відобразиться запит, введіть пароль. Телефон і пристрій Bluetooth™ буде підключено.

З’єднання телефону з іншим пристроєм Bluetooth™

1

У разі з’єднання з пристроєм Bluetooth, який вимагає попереднього підключення телефону,

дотримуйтеся відповідних кроків, щоб підключити свій телефон до цього пристрою.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth.

4

Торкніться пристрою Bluetooth™, який потрібно з’єднати з телефоном.

Відключення пристрою Bluetooth™

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth.

3

Під написом Підключені пристрої, торкніться піктограми поруч з іменем пристрою,

який потрібно відключити.

4

Торкніться Скасувати створення пари.

89

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Надсилання та отримання об'єктів за допомогою технології
бездротового з'єднання Bluetooth™

Обмінюйтесь різноманітними об'єктами з іншими пристроями, які підтримують технологію

Bluetooth™, такими як телефони та комп'ютери. За допомогою функції Bluetooth™ ви можете

надсилати та отримувати декілька різновидів об'єктів, у тому числі:

Фотознімки та відео

Музичні та інші звукові файли

Контакти

Веб-сторінки

Як надсилати об'єкти за допомогою Bluetooth™

1

Пристрій, що приймає дані: Переконайтеся, що функція Bluetooth™ увімкнена і що

пристрій можуть бачити інші пристрої Bluetooth™.

2

Пристрій, що надсилає дані: Відкрийте програму, що містить об’єкт, який ви

бажаєте надіслати, і перейдіть до цього об'єкта навігаційною клавішею.

3

Залежно від програми й об’єкта, який потрібно надіслати, може знадобитися, наприклад,

доторкнутися й утримувати об’єкт, відкрити об’єкт або натиснути

. Можливі також інші

способи надсилання об’єктів.

4

Виберіть параметр Надіслати або Надіс..

5

Виберіть варіант Bluetooth.

6

Увімкніть функцію Bluetooth™, якщо з’явиться відповідний запит.

7

Торкніться назви пристрою, що отримує.

8

Пристрій, що приймає дані: Якщо це буде запропоновано, прийміть з’єднання.

9

Пристрій, що надсилає дані: Якщо це буде запропоновано, підтвердьте передачу

на пристрій, що приймає.

10

Пристрій, що приймає дані: Прийміть вхідний об’єкт.

Як отримувати об'єкти за допомогою Bluetooth™

1

Переконайтеся, що функція Bluetooth™ увімкнена та що телефон бачать інші пристрої

Bluetooth™.

2

Пристрій, що надсилає, запустить надсилання даних на ваш телефон.

3

За необхідності введіть код доступу на обох пристроях або підтвердьте запропонований

пароль.

4

Коли ви отримаєте сповіщення про вхідний файл у телефоні, перетягніть донизу панель

стану та торкніться сповіщення, щоб прийняти передавання файлу.

5

Торкніться піктограми Прийняти, щоб запустити передавання файлу.

6

Щоб переглянути хід передачі, перетягніть панель стану донизу.

7

Щоб відкрити прийнятий об'єкт, перетягніть панель стану донизу та торкніться відповідного

сповіщення.

Перегляд файлів, отриманих через Bluetooth™

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Bluetooth.

3

Натисніть клавішу

й виберіть Показати отримані файли.