Sony Xperia E - Календар

background image

Календар

Про календар

У телефоні є календар для планування часу та складання розкладу. Якщо у вас є обліковий запис

Google™, календар телефону можна синхронізувати з веб-календарем. Див. Синхронізація
корпоративної електронної пошти, календаря та контактів
на стор. 95.

Установлення вигляду календаря

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Календар.

2

Натисніть

і виберіть потрібний параметр.

Перегляд кількох календарів

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Календар.

2

Натисніть клавішу

, а потім торкніться Додатково > Мої календарі.

3

Торкніться, щоб вибрати календарі, які потрібно переглянути.

Створення події календаря

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім Календар.

2

Натисніть клавішу

, потім торкніться Нова подія.

3

Введіть назву, час, розташування й опис події.

4

За бажанням можна вибрати інший параметр у розділі Повторення.

5

Виберіть нагадування для події. Щоб додати нове нагадування для події, торкніться .

6

Торкніться Зберегти.

Коли наблизиться призначений для події час, пролунає короткий сигнал нагадування.
Крім того, на панелі стану відобразиться піктограма

.

Перегляд події календаря

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім Календар.

2

Торкніться подій, які потрібно переглянути.

Змінення установок календаря

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім Календар.

2

Натисніть клавішу

, а потім торкніться Додатково > Установки.

3

Торкніться, щоб відкрити потрібну установку, і внесіть бажані зміни.