Sony Xperia E - Про програму Контакти

background image

Про програму Контакти

Використовуйте програму Контакти для зберігання та керування номерами телефонів, адресами

електронної пошти та іншими даними контактів в одному місці. Щоб відкрити всі варіанти зв'язку з

контактом в зручному поданні, торкніться контакту.
Ви можете додавати нові контакти до телефону та синхронізувати їх із контактами у своєму
обліковому записі Google™, Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

або інших облікових записах, що

підтримують синхронізацію контактів. Програма Контакти автоматично створює нові записи та

допомагає узгоджувати дані, такі як адреси електронної пошти, із існуючими записами.

Огляд екрана Контакти

1

Торкніться цієї піктограми, щоб створити контакт.

2

Поле пошуку контакту.

3

Щоб переглянути детальну інформацію контакту, торкніться його.

4

Щоб відкрити швидке меню контакту, торкніться його мініатюри.

5

Вкладки ярликів швидкого доступу