Sony Xperia E - Списки відтворення

background image

Списки відтворення

Плеєр Walkman™ автоматично створює спеціальні списки відтворення в бібліотеці плеєра

Walkman™, на вкладці списків відтворення . Також ви можете створювати власні списки

відтворення з музики на картці пам'яті телефону.
Крім того, можна встановити програму Media Go™ на комп'ютер та використовувати її для

копіювання списків відтворення з комп'ютера на картку пам'яті телефону.Для отримання

докладнішої інформації див. розділ З’єднання телефону з комп’ютером на стор. 90.

Створення власних списків відтворення

1

У плеєрі Walkman™ торкніться піктограми МОЯ МУЗИКА.

2

Щоб додати виконавця, альбом або запис до списку відтворення, доторкніться й утримуйте

ім'я виконавця, назву альбому або запис.

3

У меню, що відкриється, торкніться Додати до списку відтвор. > Створити
список відтвор.
.

4

Введіть ім'я списку відтворення, а потім торкніться OK.

Як додати записи до списку відтворення

1

Переглядаючи бібліотеку плеєра Walkman™, доторкніться й утримуйте ім'я виконавця або

назву альбому чи запису, який ви бажаєте додати.

2

Торкніться елемента Додати до списку відтвор..

3

Торкніться назви списку відтворення. до якого ви бажаєте додати виконавця, альбом або

запис. Після цього виконавця, альбом або запис буде додано до списку відтворення.

Відтворення власних списків відтворення

1

У плеєрі WALKMAN торкніться піктограми МОЯ МУЗИКА.

2

Торкніться елемента .

3

У розділі Списки відтв. торкніться списку відтворення.

4

Натисніть музичний запис, щоб відтворити його.

Як видалити запис зі списку відтворення

1

У списку відтворення торкніться й утримуйте назву запису, який ви бажаєте видалити.

2

Торкніться Видалити зі списку відтвор..

Видалення списку відтворення

1

У плеєрі Walkman™ торкніться МОЯ МУЗИКА, потім виберіть Списки відтв..

2

Доторкніться й утримуйте список відтворення, який потрібно видалити.

3

Торкніться елемента Видалити.

4

Щоб підтвердити дію, торкніться Видалити ще раз.

Видалити стандартні списки відтворення неможливо.