Sony Xperia E - Синхронізація з Facebook™‎

background image

Синхронізація з Facebook™

Службу Facebook™ можна використовувати у пристрої двома способами. Ви можете

використовувати стандартну програму Facebook для доступу до вашого онлайнового облікового

запису Facebook, а можете синхронізувати свій обліковий запис Facebook з пристроєм й

обмінюватися вмістом між Facebook™ та низкою інших програм. Наприклад, ви можете

обмінюватися музикою у програмі "WALKMAN" на пристрої через Facebook. Щоб синхронізувати

95

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

пристрій з Facebook, слід спочатку налаштувати обліковий запис "Xperia™ з Facebook" – це

рішення розроблене компанією Sony й дозволяє швидко виконати інтеграцію.

Як налаштувати в телефоні обліковий запис інтеграції з Facebook™

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Торкніться елементів Установки > Обл. записи та синхрон..

3

Переконайтеся, що ввімкнено синхронізацію, щоб програми могли автоматично

синхронізувати дані.

4

Торкніться елементів Додати облік. запис > Xperia™ з Facebook.

5

Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб створити обліковий запис інтеграції з Facebook™,

або ввійдіть у наявний обліковий запис.

Щоб налаштувати в телефоні обліковий запис інтеграції з Facebook™, можна також
позначити Інтеграція Facebook в меню Установки > Xperia™ > Xperia™ з Facebook.

Синхронізація з обліковим записом інтеграції з Facebook™ уручну

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Торкніться елементів Установки > Обл. записи та синхрон..

3

Торкніться облікового запису Xperia™ з Facebook.

4

Натисніть клавішу

, а далі торкніться елемента Синхронізувати зараз.

Як видалити обліковий запис інтеграції з Facebook™ із телефону

У разі видалення облікового запису інтеграції з Facebook™ з телефону пов’язаний
онлайновий обліковий запис Facebook не видаляється, і ви зможете отримувати до нього
доступ із комп’ютера.

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Торкніться елементів Установки > Обл. записи та синхрон..

3

Торкніться облікового запису Xperia™ з Facebook.

4

Натисніть клавішу

, а далі торкніться елемента Видалити обліковий запис.

5

Щоб підтвердити дію, торкніться Видалити обліковий запис ще раз.