Sony Xperia E - Оновлення телефону

background image

Оновлення телефону

Оновлюйте телефон найновішим програмним забезпеченням, щоб оптимізувати роботу та

отримувати останні вдосконалення.
Ви можете використовувати програму «Центр оновлень» у телефоні для виконання бездротового

оновлення або програму PC Companion на комп’ютері для оновлення через з’єднання за

допомогою кабелю USB. Для бездротового оновлення можна використовувати з’єднання з
мобільною мережею або мережею Wi-Fi

®

. Перед оновленням переконайтеся, що ви зробили та

зберегли резервні копії всіх даних телефону.

Під час оновлення за допомогою програми «Центр даних» установлюється з’єднання для
передавання даних, за яке може стягуватися відповідна плата. Також доступність
оновлень через мобільну мережу залежить від вашого оператора мережі. Щоб отримати
додаткову інформацію, зверніться до свого оператора мережі.

Оновлення телефону за допомогою бездротового зв’язку

Використовуйте програму Update center для бездротового оновлення телефону. Можна

завантажити оновлення програм вручну, або використовувати службу оновлення для оновлення

телефону автоматично, коли завантаження стає доступним. Коли увімкнена функція

автоматичного оновлення, у панелі стану відображається сповіщення, якщо оновлення доступне.

Завантаження оновлень із центру оновлень уручну

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Центр оновлень.

3

Виберіть потрібне оновлення програми або системи й торкніться Завантажити або

торкніться Онов. все, щоб завантажити всі оновлення програм.

Оновлення програм автоматично запускаються після завантаження. Установлюючи
системні оновлення, зачекайте, доки телефон перезапуститься, і встановіть оновлення
вручну. Також під час завантаження оновлень через мобільні мережі та мережі 3G може
стягуватися плата за передавання даних.

Увімкнення автоматичного оновлення програмного забезпечення через центр
оновлень

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Центр оновлень.

3

Натисніть клавішу

, потім торкніться Установки.

4

Торкніться Дозволити автоматичні завантаження і виберіть, чи потрібно
завантажувати оновлення через мережі 3G та Wi-Fi

®

чи лише через мережі Wi-Fi

®

. Тепер

оновлення завантажуватимуться одразу, як вони будуть доступні.

Під час завантаження оновлень через мобільні мережі та мережі 3G може стягуватися
плата за передавання даних.

Як встановлювати оновлення системи

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Центр оновлень.

3

Виберіть оновлення системи, яке ви бажаєте встановити, а потім торкніться Установити.

Оновлення телефону за допомогою з’єднання через кабель USB

Деякі оновлення можуть бути недоступні для завантаження через бездротове з’єднання.

Сповіщення на панелі стану повідомляють про такі оновлення. Щоб завантажити оновлення та

встановити їх, потрібно з’єднати телефон із комп’ютером із програмою PC Companion, за

допомогою кабелю USB. Можна встановити PC Companion на комп’ютер за допомогою файлів

103

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

встановлення, що зберігаються на вашому телефоні, або завантажити програму безпосередньо з
PC Companion.

Як завантажити програму PC Companion з вашого телефону

1

З’єднайте телефон з комп’ютером за допомогою кабелю USB.

2

Якщо з’явиться відповідний запит, виконуйте інструкції у телефоні, щоб запустити

встановлення програми PC Companion на ПК.

Програму PC Companion також можна завантажити з PC Companion.

Завантаження оновлень програмного забезпечення за допомогою кабелю USB

1

Встановіть програму PC Companion на вашому ПК, якщо вона ще не встановлена.

2

З’єднайте телефон із комп’ютером за допомогою кабелю USB.

3

Комп’ютер: Запустіть програму PC Companion. За кілька секунд програма PC Companion

виявить телефон і почне пошук нового програмного забезпечення для нього.

4

Телефон: Коли на панелі стану з’являться сповіщення, дотримуйтесь інструкцій на

екрані, щоб виконати відповідні оновлення.

Оновлення телефону через комп’ютер Apple® Mac®

1

Якщо на вашому комп’ютері Apple

®

Mac

®

ще не встановлено програму Bridge для Mac,

установіть її.

2

Підключіть телефон до комп’ютера Apple

®

Mac

®

за допомогою кабелю USB.

3

Комп’ютер: запустіть програму Bridge для Mac. Через кілька секунд програма Bridge для

Mac розпізнає телефон і почне пошук нового програмного забезпечення для нього.

4

Комп’ютер: якщо знайдено нове програмне забезпечення для телефону, з’явиться

розкривне вікно. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб виконати відповідні оновлення

програмного забезпечення.

Програму Bridge для Mac можна завантажити із сайту Bridge for mac.