Sony Xperia E - Đồng bộ hóa bằng Facebook™‎

background image

Đồng bộ hóa bằng Facebook™

Có hai cách để sử dụng Facebook™ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể sử dụng ứng
dụng Facebook tiêu chuẩn để truy cập vào tài khoản Facebook trực tuyến của mình,
hoặc bạn có thể đồng bộ hóa tài khoản Facebook với thiết bị và chia sẻ các nội dung
giữa Facebook™ và một loạt các ứng dụng khác. Ví dụ, bạn có thể chia sẻ âm nhạc
trong ứng dụng "WALKMAN" trên thiết bị của bạn thông qua Facebook. Để đồng bộ
hóa thiết bị với Facebook, trước tiên bạn phải thiết lập một tài khoản "Xperia™ với
Facebook" — một giải pháp do Sony phát triển nhằm cho phép tích hợp dễ dàng.

95

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thiết lập tài khoản tích hợp Facebook™ trên điện thoại

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hoá.

3

Đảm bảo rằng đang bật tính năng đồng bộ hóa để các ứng dụng có thể tự động
đồng bộ hóa dữ liệu.

4

Nhấn Thêm tài khoản > Xperia™ với Facebook.

5

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để tạo một tài khoản tích hợp
Facebook™, hoặc đăng nhập vào nếu đã có tài khoản.

Bạn cũng có thể thiết lập một tài khoản tích hợp Facebook™ trên điện thoại của mình bằng
cách đánh dấu chọn vào hộp kiểm Tích hợp Facebook dưới mục Cài đặt > Xperia™ >
Xperia™ với Facebook.

Cách đồng bộ hóa với tài khoản tích hợp Facebook™ theo cách thủ công

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hoá.

3

Nhấn vào tài khoản Xperia™ với Facebook.

4

Bấm

, sau đó nhấn Đồng bộ hoá ngay bây giờ.

Cách xóa tài khoản tích hợp Facebook™ khỏi điện thoại

Khi bạn gỡ bỏ tài khoản tích hợp Facebook™ ra khỏi điện thoại, tài khoản Facebook trực tuyến
liên quan sẽ không bị xóa và bạn vẫn có thể truy cập vào tài khoản đó từ máy tính.

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Nhấn Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hoá.

3

Nhấn vào tài khoản Xperia™ với Facebook.

4

Bấm

, sau đó nhấn Xoá tài khoản.

5

Nhấn Xoá tài khoản lần nữa để xác nhận.