Sony Xperia E - Khám phá các nội dung âm thanh liên quan

background image

Khám phá các nội dung âm thanh liên quan

Trong trình phát nhạc Walkman™, bạn cũng có thể khám phá các nội dung âm thanh
liên quan đến ca sĩ bạn đang nghe bằng cách nhấn vào nút chung

.

Bạn cũng có thể tìm kiếm các nội dung âm thanh liên quan đến một ca sĩ đặc biệt
trong lúc đang duyệt trình phát nhạc Walkman™. Trình phát nhạc Walkman™ sẽ tìm
kiếm và liệt kê các loại kết quả sau đây:

Video âm nhạc trên YouTube™

Thông tin ca sĩ trên Wikipedia

Lời bài hát trên Google

Video karaoke trên YouTube™

Tìm kiếm mở rộng trên web

Các nội dung từ dịch vụ Playnow™

Cách tìm kiếm các nội dung liên quan bằng nút chung

Khi một bản nhạc đang được phát trong trình phát nhạc Walkman™, nhấn

.