Sony Xperia E - Android™‎ là gì?

background image

Android™ là gì?

Điện thoại thông minh Xperia của Sony chạy trên nền tảng Android. Điện thoại
Android có thể thực hiện nhiều chức năng tương tự như một máy vi tính và bạn có thể
tùy chỉnh chúng theo các nhu cầu của mình. Ví dụ, bạn có thể thêm và xóa, hoặc
nâng cấp các ứng dụng hiện có nhằm cải thiện chức năng hoạt động. Trên Google
Play™ bạn có thể tải về một loạt các ứng dụng và trò chơi từ một bộ sưu tập không
ngừng lớn mạnh. Bạn cũng có thể tích hợp các ứng dụng trên điện thoại Android™
của mình với các ứng dụng khác và với các dịch vụ trực tuyến bạn đang sử dụng. Ví
dụ, bạn có thể sao lưu danh bạ điện thoại, truy cập các tài khoản email và các lịch
biểu khác nhau từ một nơi, theo dõi các cuộc hẹn và tham gia vào mạng xã hội.
Các điện thoại Android™ hiện đang thường xuyên được phát triển. Khi có một phần
mềm mới và điện thoại của bạn hỗ trợ phần mềm mới này, bạn có thể cập nhật điện
thoại của mình để có những tính năng và cải tiến mới nhất.

Điện thoại Android™ của bạn được nạp sẵn các dịch vụ của Google™. Để tận dụng tối đa các
dịch vụ Google™ được cung cấp, bạn nên tạo một tài khoản Google™ và đăng nhập vào đó
khi lần đầu khởi động điện thoại. Bạn cũng cần phải có truy cập Internet để sử dụng nhiều tính
năng trong Android™.

Các bản phát hành phần mềm mới có thể không tương thích với tất cả các điện thoại.