Sony Xperia E - Cài đặt máy quay phim

background image

Cài đặt máy quay phim

Cách điều chỉnh các cài đặt máy quay phim

1

Kích hoạt camera.

2

Nếu máy quay phim chưa được chọn, kéo sang .

3

Nhấn vào một trong các biểu tượng cài đặt ở bên trái màn hình.

4

Để hiển thị mọi cài đặt, nhấn

.

5

Chọn cài đặt bạn muốn điều chỉnh và thực hiện việc thay đổi.

Cách tuỳ chỉnh bảng cài đặt camera video

1

Khi camera video đang mở, hãy bấm

để hiển thị tất cả các cài đặt.

2

Chạm và giữ cài đặt bạn muốn di chuyển và kéo nó đến vị trí mong muốn.

Nếu bạn kéo cài đặt này ra bên ngoài bảng cài đặt, việc thay đổi sẽ bị hủy bỏ.

Tổng quan về cài đặt máy quay phim

Cảnh chụp

Sử dụng chức năng Cảnh chụp để thiết lập nhanh camera cho các trường hợp thông
thường bằng cảnh chụp được lập trình sẵn. Camera sẽ xác định một số cài đặt cho
bạn để phù hợp với cảnh chụp đã chọn, đảm bảo đoạn phim video đẹp nhất có thể.

69

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Tắt
Tính năng Cảnh chụp đang tắt và có thể quay các đoạn video bằng tay.

Cảnh chụp ban đêm
Khi bật, độ nhạy sáng được tăng lên. Sử dụng trong môi trường chiếu sáng kém. Video các đối
tượng chuyển động nhanh có thể bị mờ. Giữ chắc tay bạn hoặc sử dụng giá chống. Tắt chế độ chụp
ban đêm khi điều kiện ánh sáng tốt để cải thiện chất lượng video.

Thể thao
Sử dụng cho video quay các vật chuyển động nhanh. Thời gian phơi sáng ngắn sẽ giảm thiểu hiện
tượng mờ ảnh do chuyển động.

Giá trị độ phơi sáng

Cài đặt này cho phép bạn xác định được lượng ánh sáng trong hình ảnh bạn chụp. Giá trị cao hơn
cho biết lượng ánh sáng được tăng lên.

Cân bằng trắng

Cài đặt cân bằng trắng sẽ điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.

Tự động
Điều chỉnh cân bằng màu tự động theo các điều kiện ánh sáng.

Nóng sáng
Điều chỉnh cân bằng màu cho điều kiện ánh sáng ấm, chẳng hạn như dưới bóng đèn.

Huỳnh quang
Điều chỉnh cân bằng màu cho ánh đèn huỳnh quang.

Ban ngày
Điều chỉnh cân bằng màu cho điều kiện ngoài trời nắng.

Có mây
Điều chỉnh cân bằng màu cho trời nhiều mây.

Chụp tự động

Với chế độ tự chụp tự động bạn có thể quay phim video mà không cần cầm điện
thoại. Sử dụng chế độ này để quay phim khi trong video có thể có bất cứ ai. Bạn cũng
có thể sử dụng chế độ chụp tự động để tránh rung camera khi quay phim video.

Bật (10 giây)
Đặt thời gian trễ là 10 giây tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi bắt đầu quay video.

Bật (2 giây)
Đặt thời gian trễ là 2 giây tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi bắt đầu quay video.

Tắt
Video sẽ bắt đầu quay ngay khi bạn nhấn vào màn hình camera.

Phương pháp ghi hình

Chọn phương pháp bạn sử dụng để quay phim video.

Nút trên màn hình
Quay phim video bằng cách dùng nút ảo trên màn hình camera.

Chụp chạm
Xác định một vùng lấy tiêu cự cụ thể bằng cách dùng ngón tay chạm vào màn hình camera.

Chỉ phím camera
Quay phim video bằng cách chỉ dùng phím cứng camera.

Micrô

Chọn xem có thu âm thanh xung quanh khi quay video hay không.

Âm bấm máy

Chọn để bật hoặc tắt âm bấm máy khi bạn đang quay phim.

70

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.