Sony Xperia E - Liên lạc với các liên lạc của bạn

background image

Liên lạc với các liên lạc của bạn

Cách tìm kiếm một liên lạc

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhập một vài ký tự đầu tiên của tên liên lạc vào trường Tìm kiếm. Tất cả các
liên lạc bắt đầu bằng các ký tự đó sẽ xuất hiện.

Xem menu danh bạ nhanh

Nhấn vào hình nhỏ của một liên lạc để xem nhanh các tùy chọn trao đổi thông tin cho
một liên lạc cụ thể. Các tùy chọn bao gồm gọi điện cho liên lạc, gửi tin nhắn SMS
hoặc tin nhắn MMS và bắt đầu trò chuyện bằng ứng dụng Google Talk™.

Để ứng dụng xuất hiện dưới dạng một tùy chọn trong menu danh bạ nhanh, bạn có thể cần
phải cài đặt ứng dụng đó trong điện thoại và đăng nhập vào ứng dụng. Ví dụ: bạn cần khởi
động ứng dụng Gmail™ và nhập các thông tin đăng nhập trước khi có thể sử dụng Gmail™ từ
menu danh bạ nhanh.