Sony Xperia E - Chụp ảnh màn hình

background image

Chụp ảnh màn hình

Bạn có thể chụp ảnh tĩnh bất cứ màn hình nào trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh
chụp màn hình. Các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện thường tự động được lưu vào
Album.

Cách chụp ảnh màn hình

1

Bấm và giữ đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng cho đến khi bạn
nghe một tiếng click.

2

Để xem ảnh chụp màn hình, hãy kéo thanh trạng thái xuống hết mức.