Sony Xperia E - Tổng quan về các biểu tượng trạng thái và thông báo

background image

Tổng quan về các biểu tượng trạng thái và thông báo

Biểu tượng trạng thái

Các Biểu tượng tình trạng có thể xuất hiện trên màn hình:

Cường độ tín hiệu

Không tín hiệu

Chuyển vùng quốc tế

Có GPRS

Có EDGE

Có 3G

Gửi và tải dữ liệu GPRS

Gửi và tải dữ liệu EDGE

Gửi và tải dữ liệu 3G

Tình trạng pin

Pin đang sạc

Đã bật GPS

Đã kích hoạt chế độ máy bay

Chức năng Bluetooth™ được kích hoạt

Chưa lắp thẻ SIM

Tắt micrô

Loa nghe đang bật

Chế độ im lặng

Chế độ Rung

Đã bật báo thức

Đồng bộ hóa đang diễn ra

Gặp sự cố khi đăng nhập hoặc đồng bộ hóa

Kết nối Wi-Fi® đã được bật và hiện có các mạng không dây có thể sử dụng
được

Các biểu tượng thông báo

Các biểu tượng thông báo sau đây có thể xuất hiện trên màn hình của bạn:

109

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Tin nhắn email mới

Tin nhắn SMS hoặc MMS mới

Thư thoại mới

Một sự kiện lịch sắp đến

Một bài hát đang phát

Điện thoại được kết nối vào một máy vi tính bằng cáp USB

Tin nhắn cảnh báo

Thông báo lỗi

Cuộc gọi nhỡ

Cuộc gọi đang diễn ra

Cuộc gọi giữ

Cuộc gọi chuyển tiếp

Cập nhật phần mềm khả dụng

Tải về dữ liệu

Tải lên dữ liệu

Thông báo khác (chưa hiển thị)